Trójniki wg KER

Tak jak już pisaliśmy mimo pewnej standaryzacji produktów przeznaczonych dla branży energetycznej, każdy w zasadzie kraj wypracował własne rozwiązania w zakresie technik tworzenia odgałęzień głównych nitek rurociągu. W naszych warunkach opracowane zostały normy branżowe przeznaczone dla poszczególnych kształtek mających zastosowanie w instalacjach rurociągowych. Odpowiednie stronice Katalogu Elementów Rurociągowych (KER) opisują także sposób konstrukcji trójników w zależności od rodzaju instalacji oraz panujących w niej warunków ciśnienia i temperatury. KER zakłada możliwość produkcji następujących rodzajów trójników równoprzelotowych i redukcyjnych.

1. Trójniki skośne spawane według KER-80/2.21 lub KER-80/2.22

Ten rodzaj trójników znajduje zastosowanie w rurociągach pary, wody lub inne czynników obojętnych. Trójniki skośne spawane wykonywane są w zakresie średnic od 57,0 mm do 1220 mm oraz do maksymalnej temperatury czynnika 450ºC. Trójniki skośne spawane pozwalają na następujące ustawienie kąta nachylenia króćca do osi rury podstawowej:

- α = 45º wg KER-80/2.21

- α = 60º wg KER-80/2.22

Dla obydwu przypadków rozróżnia się wykonania trójników dla ciśnień nominalnych o wartości 0,6 ; 1,0 ; 1,6 oraz 2,5Mpa.

Trójniki skośne spawane wykonuje się z następujących materiałów:

- dla Dn - 57,0 mm - 508,0 mm - bezszwowe rury w gatunkach: R35, St37.0, K18I, K18III, P265GH, St45.8I, 15Mo3, 16Mo3, 10Crmo9-10, 13CrMo4

- dla Dn - 610,0 mm - 813,0 mm - rury stalowe ze szwem oraz blachy grube


2. Trójniki proste spawane wg KER-80/2.23

Trójniki proste spawane zostały zaprojektowane z myślą o ich wykorzystaniu w rurociągach, które przewodzą parę, wodę lub inne czynniki o charakterez obojętnym. Rodzaj zastosowanej konstrukcji pozwala na ich wykorzystanie w zakresie średnic od 57,0 mm do 1420 mm i maksymlanej temperatury czynnika do 450ºC. Dla trójników prostych spawanych rozróżnia się wykonania na ciśnienia nominalne 0,6 ; 1,0 ; 1,6 oraz 2,5Mpa.
Do wykonania trójników prostych spawanych stosuje się następujące rodzaje materiałów:

- bezszwowe rury w gatunkach: R35, St37.0, K18I, K18III, P265GH, St45.8I, 15Mo3, 16Mo3, 10Crmo9-10, 13CrMo4

- rury stalowe ze szwem oraz blachy grube w gatunkach określonych przez projektanta instalacji


3. Trójniki z wyciąganą szyjką 

wg KER-80/2.40 - na ciśnienia nominalne 4MPa

wg KER-80/2.41 - na ciśnienie nominalne 6,4MPa

wg KER-80/2.42 - na ciśnienie nominalne 10MPa

wg KER-80/2.43 - na ciśnienie nominalne 16MPa


Trójniki z wyciąganą szyjką to konstrukcja stworzona do stosowania w rurociągach pary, wody oraz inne czynniki o charakterze obojętnym. Konstrukcja trójników z wyciąganą szyjką pozwala na ich wykorzystanie w zakresie średnic od 108,0 mm do 508,0 mm oraz maksymalnych temperatur czynnika do 530ºC. 
Trójników z wyciąganą szyjką produkuje się z następujących gatunków i rodzajów materiałów:
-R35, St37.0, K18I, K18III, P265GH, St45.8I, 15Mo3, 16Mo3, 10Crmo9-10, 13CrMo4


4. Trójniki matrycowe wg KER-81/2.46


5. Trójniki kute swobodnie wg KER-81/2.47

Trójniki kute swobodnie wykorzystywane są do zabudowy w rurociągów pary, wody i innych czynników obojętnych. Trójniki kute swobodnie wykonane są dla średnic zewnętrznych rurociągu Dz od 44,5 mm do 108,0 mm i maksymalnych temperatur czynnika do 823K /550C/.
Trójniki kute swobodnie wykonuje się z prętów kutych płaskich w gatunkach: 20N, 15HM, 13HMF
Copyright © 2010 FHU Kryspol aquasite_logo
Strony Internetowe Aquasite.pl
CMS Mikołaj Juśkiewicz
Łuk gładki Kompensatory mieszkowe Zawieszenia rurociągów Kołnierze PN-EN 1092-1