Zawieszenia rurociągów

W Ofercie firmy Kryspol znajdą Państwo pełen zakres zawieszeń rurociągów wykonanych zgodnie z branżową normą KER.  Poniżej prezentujemy pełny wykaz zawieszeń dostępnych w naszej firmie. Szczegółowe informacje oraz zakres cen udostępniamy na zapytanie ofertowe.


I. Zawieszenia sprężynowe

Zawieszenia jednosprężynowe poziome wg KER-75/8.41

Zawieszenia jednosprężynowe stojakowe poziome wg KER-75/8.42

Zawieszenia dwusprężynowe poziome wg KER-75/8.43

Zawieszenia dwusprężynowe stojakowe górne poziome wg KER-75/8.44

Zawieszenia dwusprężynowe stojakowe dolne poziome wg KER-75/8.45

Zawieszenia dwusprężynowe pionowe wg KER-75/8.46

Zawieszenia stojakowe pionowe wg KER-75/8.47

Zawieszenia jednosprężynowe poziome wg KER-76/4.62

Zawieszenia jednosprężynowe stojakowe poziome wg KER-76/4.63

Zawieszenia dwusprężynowe poziome wg KER-76/4.64

Zawieszenia dwusprężynowe stojakowe górne poziome wg KER-76/4.65

Zawieszenia dwusprężynowe stojakowe dolne poziome wg KER-76/4.66

Zawieszenia dwusprężynowe pionowe wg KER-76/4.67

Zawieszenia dwusprężynowe stojakowe pionowe wg KER-76/4.68


II. Podstawy

 Podstawy ślizgowe wg KER-75/8.68

Podstawy kulkowe wg KER-75/8.69 

Podstawy ślizgowe wg KER-76/4.23

Podstawy kulkowe wg KER-76/4.25

 

III. Stoły sprężynowe

 Stoły jednosprężynowe nieregulowane wg KER-75/8.71

Stoły jednosprężynowe regulowane wg KER-75/8.72

Stoły dwusprężynowe regulowane wg KER-75/8.73

Stoły dwusprężynowe regulowane wg KER-76/4.29

Stoły czterosprężynowe regulowane wg KER-76/4.30

Stoły sześciosprężynowe nieregulowane wg KER-76/4.31


IV. Przejścia

 Przejścia luźne poziome wg KER-75/8.57

 V. Stopy

 Stopy poziome małe wg KER-75/8.61
Stopy niskie poziome wg KER-75/8.62

Stopy spawane poziome wg KER-75/8.63

Stopy skręcane poziome wg KER-75/8.64

Stopy pionowe krótkie wg KER-75/8.65

Stopy spawane pionowe wg KER-75/8.66

Stopy skręcane pionowe wg KER-75/8.67

Stopy poziome wg KER-76/4.20

Stopy poziome niskie wg KER-76/4.70

Stopy poziome szerokie wg KER-76/4.72

Stopy pionowe wg KER-76/4.21

Stopy pionowe krótkie wg KER-76/4.21

Stopy łuków segmentowych wg KER-76/4.22

 

VI. Zawieszenia cięgnowe

 Zawieszenia jednocięgnowe poziome wg KER-75/8.32
Zawieszenia jednocięgnowe poziome małe wg KER-75/8.31

Zawieszenia jednocięgnowe poziome krótkie KER-75/8.33

Zawieszenia dwucięgnowe poziome KER-75/8.34

Zawieszenia dwucięgnowe pionowe KER-75/8.35

Zawieszenia jednocięgnowe poziome wg KER-76/4.40

Zawieszenia dwucięgnowe poziome wg KER-76/4.41

Zawieszenia dwucięgnowe poziome krótkie wg KER-76/4.42

Zawieszenia dwucięgnowe pionowe wg KER-76/4.43

VII. Podparcia

 Podparcia ślizgowe poziome wg KER-75/8.11

Podparcia ślizgowe pionowe wg KER-75/8.12

Podparcia kulkowe poziome wg KER-75/8.13

Podparcia kulkowe pionowe wg KER-75/8.14

Podparcia jednosprężynowe ślizgowe poziome wg KER-75/8.21

Podparcia dwusprężynowe ślizgowe poziome wg KER-75/8.22

Podparcia dwusprężynowe ślizgowe pionowe wg KER-75/8.23

Podparcia jednosprężynowe kulkowe poziome wg KER-75/8.24

Podparcia dwusprężynowe kulkowe poziome wg KER-75/8.25

Podparcia dwusprężynowe kulkowe pionowe wg KER-75/8.26

Podparcia ślizgowe poziome wg KER-76/4.11

Podparcia ślizgowe poziome małe wg KER-76/4.74

Podparcia ślizgowe pionowe wg KER-76/4.12

Podparcia ślizgowe pionowe krótkie wg KER-76/4.75

Podparcia ślizgowe łuków segmentowych wg KER-76/4.13

Podparcia kulkowe poziome wg KER-76/4.17

Podparcia kulkowe pionowe wg KER-76/4.18

Podparcia kulkowe łuków segmentowych wg KER-74/4.19

Podparcia sprężynowe kulkowe poziome wg KER-76/4.26

Podparcia sprężynowe kulkowe pionowe wg KER-76/4.27

Podparcia sprężynowe kulkowe łuków sgmentowych wg KER-76/4.28


VIII. Zamocowania rurociągów

Zamocowania ustalające wg KER-75/8.10

Zamocowania ustalające wg KER-76/4.80

 

IX. Uchwyty

Uchwyty pojedyncze poziome wg KER-75/8.51

Uchwyty podwójne poziome wg KER-75/8.52

Uchwyty obejmowe poziome wg KER-75/8.75

Uchwyty obejmowe K wg KER-76/4.45

X. Zawieszenia suwakowe

Zawieszenia suwakowe poziome wg KER-75/8.53

Zawieszenia suwakowe pionowe wg KER-75/8.54

Zawieszenia suwakowe w stropie wg KER-75/8.55

Zawieszenia suwakowe w dachu wg KER-75/8.56

 

W przypadku zainteresowania zamocowaniami rurociągów lub jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zawieszeń rurociągów prosimy o bezpośredni kontakt z naszą firmą.


Zapraszamy do współpracy.


Copyright © 2010 FHU Kryspol aquasite_logo
Strony Internetowe Aquasite.pl
CMS Mikołaj Juśkiewicz
Łuk gładki Kompensatory mieszkowe Zawieszenia rurociągów Kołnierze PN-EN 1092-1